Avís legal

1. Objecte

Aquest avís legal regula l’ús i la utilització del lloc web carretilles.com, del qual és titular CARBÓ CARRETILLES ELEVADORES S.L. (d’ara endavant, CARBÓ CARRETILLES).

La navegació pel lloc web de CARBÓ CARRETILLES us atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CARBÓ CARRETILLES, cas en què es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir-ne atentament el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest Avís Legal, i respondrà davant de CARBÓ CARRETILLES o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es puguin causar a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i CARBÓ CARRETILLES pot denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. Identificació

CARBÓ CARRETILLES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

3. Comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 93 817 17 11
Email: carboinfo@carretilles.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CARBÓ CARRETILLES es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, CARBÓ CARRETILLES pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web a l’emplenament previ del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i l’actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CARBÓ CARRETILLES i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CARBÓ CARRETILLES i a no emprar-los per, entre d’altres:

  1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o ordre públic.
  2. Introduir a la xarxa virus informàtics o dur a terme actuacions susceptibles d’alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CARBÓ CARRETILLES o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CARBÓ CARRETILLES presta els seus serveis.
  3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics de CARBÓ CARRETILLES o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
  4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CARBÓ CARRETILLES o de tercers.
  5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
  6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  7. Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CARBÓ CARRETILLES, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà del que és estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap mena d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CARBÓ CARRETILLES, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a aquest atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre CARBÓ CARRETILLES i el propietari del lloc web on s’estableixi, ni l’acceptació i l’aprovació per part de CARBÓ CARRETILLES dels seus continguts o serveis.

CARBÓ CARRETILLES no es responsabilitza de l’ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d’aquests.

4.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que se’n garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

CARBÓ CARRETILLES exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

  1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.
  2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
  3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i de manera exemplificativa, CARBÓ CARRETILLES no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, CARBÓ CARRETILLES declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CARBÓ CARRETILLES no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CARBÓ CARRETILLES no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

4.2 Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CARBÓ CARRETILLES identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3 Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. Legislació aplicable

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.

La llengua utilitzada serà el català.